Nöroloji Anabilim Dalı Aylık Eğitim Faaliyetleri Listesi

 

 

Genel Nöroloji

·        Asistan Acil Vaka Değerlendirmesi.  Her gün 08.30-09.30  Sorumlu Prof. Dr. Oğuzhan Çoban

·        Acil poliklinik vakalarına multidisipliner yaklaşım toplantısı.  Her gün 09.45-10.30 Sorumlu: Prof. Dr. Barış Baslo

·        Nörolojik Olgu Sunumları Toplantısı. Her Perşembe (Ayın ilk Perşembesi hariç) 09.30-11.00  Sorumlu: Prof. Dr. Feza Deymeer

·        Mortalite ve Morbidite Toplantisi Her ayın ilk Perşembesi 09.30-11.00 Sorumlu: Doç. Dr. Nerses Bebek

·        Genel Nöroloji Asistan Eğitimi. Her hafta Perşembe günleri 16.00-17.30 Sorumlu: Prof. Dr. Barış Baslo

·        Nörolojide Anatomik Lokalizasyon Asistan Eğitimi. Her hafta Salı Günleri 16.00-17.30  Sorumlu: Prof. Dr. Barış Baslo

·        Genel Nöroloji Dergi Klubü. Her hafta Perşembe (ayın ilk Perşembesi hariç) günleri 12.00-13.00  Sorumlu: Prof. Dr. Betül Baykan

·        Nörogörüntüleme seminerleri. Her ayın ilk Perşembesi 12.00-13.00 Sorumlu Prof. Dr. Oğuzhan Çoban

·        Acil serviste yatan hastaların hasta başı değerlendirilmesi ve nörolojik muayeneye yönelik pratik eğitim. Her gün saat 10.00-11.00 Sorumlusu: Prof. Dr. Barış Baslo

·        Acil serviste yatan hastaların ayırıcı tanı/tanılarına yönelik teorik değerlendirme ve hasta temelli seminerler, literatürün gözden geçirilmesi. Her Çarşamba ve Cuma saat 14.00-16.00 arası Sorumlusu Prof. Dr. Barış Baslo

 

 

Serebrovasküler Hastalıklar birimi

TOPLANTI:

 

·        Beyin Damar Hastalıkları  Klinikoradyolojik Değerlendirme Eğitimi. Her Çarşamba: 13:00-15:00  Sorumlu:Prof.Dr.Oğuzhan ÇOBAN, Prof.Dr.Rezzan TUNCAY

 

·        Beyin Damar Hastalıkları Dergi Kulübü. Her Cuma: 13.00-15.00 Sorumlu:  Prof.Dr.Oğuzhan Çoban, Prof.Dr.Rezzan Tuncay

 

UYGULAMALI EĞİTİM

 

 

·        İnme Ünitesi: Yatan hasta Temelli Eğitim. HerPazartesi, Çarşamba, Cuma 11.00-12.00 Sorumlu: Prof.Dr.Oğuzhan ÇOBAN, Prof.Dr.Rezzan TUNCAY (Dönüşümlü)

 

·        Yoğun Gözetim Ünitesi Yatan Hasta Temelli Eğitim. Her Pazartesi, Çarşamba, Cuma: 11.00-12.00 Sorumlu: Prof.Dr.Oğuzhan Çoban, Prof.Dr.Rezzan Tuncay (Dönüşümlü)

 

·        Beyin Damar Hastalıkları Asistan Poliklinik Eğitimi. Her Salı: 09:00-12:00 Sorumlu: Prof.Dr.Oğuzhan Çoban, Prof.Dr.Rezzan Tuncay (Dönüşümlü)

 

               Şubat 2012 Program,  Mart 2012 Program, Nisan 2012 Program

 

Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi

·        Davranış Nörolojisi Vaka Temelli Eğitim Toplantısı. Her Çarşamba 11.00-13.00  Sorumlu: Prof. Dr. Hakan Gürvit

·        Hareket Bozuklukları Vaka Temelli Eğitim Toplantısı. Her Cuma 12.00-13.00  Sorumlu: Doç. Dr. Haşmet Hanağası

·        Kognitif Nöroloji Dergi Klubü.  Her Perşembe 17.00-18.00 Sorumlu: Prof. Dr. Hakan Gürvit

·        Davranış Nörolojisi Asistan Poliklinik eğitimi. Her Salı 10.00-12.30/13.00-16.30  Sorumlu: Prof. Dr. Hakan Gürvit           

·        Hareket Bozuklukları Asistan Poliklinik eğitimi. Her Perşembe 13.00-16.30  Sorumlu: Doç. Dr. Haşmet Hanağası

·        Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Asistan Eğitim Viziti. Her gün 09.00-10.00  Sorumlu: Doç. Dr. Haşmet Hanağası

 

Nöromüsküler Hastalıklar Birimi

·        Yatan hastalar üzerinden Nöromüsküler hastalıklar asistan eğitimi

Pazartesi 10.00-11.00, Perşembe 11.00-12.00 Prof. Dr. Piraye Oflazer

Salı 10.00-11.00, Cuma 10.00-11.00 Prof. Dr. Feza Deymeer

 

·        NMH asistan ve uzman uygulamalı poliklinik eğitimi

                              Pazartesi 14.00-16.00 Prof. Dr. Feza Deymeer / Prof. Dr. Piraye Oflazer    Dönüşümlü

                              Çarşamba 10.00-12.00 (NMH plk 1) 14.00-15.00 (NMH Plk 1) Prof. Dr. Piraye Oflazer

                              Çarşamba 10.00-12.00 (NMH plk 2) 14.00-15.00 (NMH Plk 2) Prof. Dr. Feza Deymeer

·        Klinikopatolojik toplantı. Her Salı 11.00-12.00  Sorumlu: Prof. Dr. Piraye Oflazer

·        NMH asistan semineri. Her Salı 13.00-14.00 Sorumlu:  Prof. Dr. Feza Deymeer/Prof. Dr. Piraye Oflazer

·        Kas patolojisi temelli asistan ve uzman eğitimi. Perşembe 13.00-16.00 orumlu:  Prof. Dr. Piraye Oflazer

·        Elektrofizyoloji temelli asistan ve uzman eğitimi. Perşembe 13.00-16.00 orumlu:  Prof. Dr. Feza Deymeer

·        NMH vaka temelli eğitim toplantısı. Her Cuma 13.00-14.00 Sorumlu:  Prof. Dr. Feza Deymeer/Prof. Dr. Piraye Oflazer

·        NMH dergi kulübü. Her Cuma 14.00-16.00 Sorumlu: Prof. Dr. Feza Deymeer/Prof. Dr. Piraye Oflazer

 

Elektrodiagnostik Nöroloji Bilim Dalı

 

Epilepsi ve EEG Birimi

Prof. Dr. Ayşen Gökyiğit, Prof. Dr. Betül Baykal, Prof. Dr. Candan Gürses, Doç. Dr. Nerses Bebek,

 

I-      Epilepsi

 

·        Epilepsi Poliklinik Eğitimi:

o   Her Salı 14.00-16.00, her Çarşamba 10.00-12.00, 14.00-16.00 arası.  Aylık dönüşümlü olarak 2 öğretim üyesi tarafından verilmektedir.

 

·        Epilepsi acil olgularının değerlendirilmesi. Haftalık dönüşümlü olarak bir öğretim üyesi tarafından yapılmaktadır.

o   Her gün 08.30-09.30

 

·        Hastabaşı Eğitim Viziti                     

o   Hergün 09.30-10.30, Pazartesi 10:00-12:00, Perşembe 11.00-13.00

o   Pazartesi ve perşembe günleri her 2 öğretim üyesi ile birlikte, diğer günler aylık dönüşümlü sorumlu öğretim üyesi tarafından yapılmaktadır.

 

·        Epilepsi seminerleri. Aylık dönüşümlü 4 öğretim üyesi tarafından yapılmaktadır.

o   Her ayın son Perşembe günü, 13.00-15.00 arası

 

·        Yeni başvuran olguların değerlendirilmesi. Aylık dönüşümlü olmak üzere 2 öğretim üyesi tarafından yapılmaktadır.

o   Her Perşembe 14.00-16.00 arası

 

·        Epilepsili olguların psikiyatrik sorunlarının değerlendirilmesi. Aylık dönüşümlü olmak üzere 1 öğretim üyesi tarafından yapılmaktadır.

o   Her Çarşamba 08.30-09.30

 

·        Epilepsili olguların cerrahi açıdan değerlendirilmesi. Aylık dönüşümlü olmak üzere 2 öğretim üyesi tarafından yapılmaktadır. (2 haftada bir Nöroşirürji Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile ortak). Her Cuma 13.00-15.00

 

·        Epilepsili olguların nöroradyolojik açıdan değerlendirilmesi. Aylık dönüşümlü olmak üzere 1 öğretim üyesi tarafından yapılmaktadır. (Nöroradyoloji Biriminden bir öğretim üyesi ile ortak). Her Salı 09.00-12.00

 

 

II-     EEG (Elektroensefalografi)

·        EEG olgu Tartışmaları.  Her Pazartesi 12.00-13.00. Haftalık dönüşümlü olarak 4 öğretim üyesi tarafından verilmektedir.

·        EEG Uygulamalı Asistan Eğitimi. Aşağıdaki herbir EEG uygulaması için aylık dönüşümlü olarak 4 öğretim üyesi tarafından verilmektedir.

·        Acil EEG. Her gün 11.00-12.00 ve 15.00-16.00 arası

·        Rutin EEG. Her gün 10.00-12.00 arası

·        Kısa süreli video-EEG monitörizasyon. Her gün 10.00-12.00 arası

·        Uzun süreli video-EEG monitörizasyon. Her gün 11.00-12.00 ve 15.00-16.00 arası

 

Elektrofizyoloji- EMG Laboratuarı

               Nöroloji asistan doktorları, elektronörofizyoloji master programı öğrencileri (nöroloji uzmanları) ve doktora öğrencilerine yönelik olarak;

               Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. M. Barış Baslo, Prof. Dr. A. Emre Öge

·        Rutin, hasta başı, uygulamalı EMG eğitimi (tuzak nöropatileri, polinöropatiler, radikülopatiler, fasyal parezi, miyopatiler, motor nöron hastalıkları vb). Her gün 09.00-11.00 arası

·        İleri EMG yöntemleri kullanılarak hasta değerlendirmeleri ve teorik tartışmalar (tek lif EMG, refleks çalışmaları, akson sayımı, sfinkter EMG, makro EMG, kantitatif EMG, scaning EMG). Her gün 11.00-13.00 arası

·        Uyandırılmış potansiyellerin ( SEP, VEP, BAEP, MEP) hasta başı uygulaması. Hergün 13.00-16.00 arası

·        Acil poliklinik ve diğer servis hastalarına yönelik EMG uygulamaları. Her gün 13.00-16.00

·        EMG içerikli tez çalışmalarının hasta incelemeleri. Hasta randevuları dikkate alınarak öğleden sonra saatlerinde.

·        Elektrofizyoloji Dergi Klubü.  Her Çarşamba 18.00-20.00  Sorumlu: Prof. Dr. A.Emre Öge

 

 

Multipl Skleroz ve Miyelin Hastalıkları Birimi/Nöroimmünoloji laboratuarı

·        Asistan poliklinik eğitimi.  Her pazartesi 09.00-12.30/13.00-17.00  Sorumlu: Prof. Dr. Mefkure Eraksoy

·        Asistan Servis Eğitimi.  Her Salı ve Perşembe 11.30-13.00  Sorumlu: Prof. Dr. Mefkure Eraksoy

·        Acil ve poliklinikte görülen problemli olguların gözden geçirilmesi ve literatür toplantısı.  Her Çarşamba  14.00-16.00  Sorumlu: Prof. Dr. Mefkure Eraksoy

·        Multipl Skleroz ve Demyelinizan Hastalıklar Dergi Klubü ve Yeni Araştırma Projelerinin Gözden Geçirilmesi.  Her Cuma 09.00-12.00  Sorumlu: Prof. Dr. Mefkure Eraksoy

·        Nöroimmünoloji laboratuarı haftalık faaliyetlerinin gözden geçirilmesi.  Her Cuma  13.00-14.00  Sorumlu: Prof. Dr. Mefkure Eraksoy

 

Çocuk Nörolojisi Birimi

·        Yatan hastalar üzerinde Çocuk Nörolojisi Asistan Eğitimi. Her pazartesi 13.00-14.00 Sorumlu: Doç. Dr. Zuhal Yapıcı

·        Çocuk Nörolojisi Seminerleri. Her Salı 09.00-11.30 Sorumlu: Doç. Dr. Zuhal Yapıcı.

·        Çocuk Nörolojisi Vaka Temelli Eğitim Toplantısı. Çarşamba Saat 14.00-16.00. Sorumlu: Doç. Dr. Zuhal Yapıcı.

·        Çocuk Nörolojisi Literatür Toplantısı. Her Cuma 10.00-12.00 Sorumlu: Prof. Dr. Mefkure Eraksoy, Doç Dr. Zuhal Yapıcı.

-      Çocuk Nörolojisi- Çocuk Psikiyatrisi Multidisipliner Toplantı. Her ayın ilk salısı Saat 14.00

·        Wilson'lu hastalara yönelik karaciğer transplantasyon kararı için konsey (perşembe 14:00, genel cerrahi)

-         Çocuk Nörolojisi Asistan ve Uzman Vaka Temelli Eğitim Viziti

o Salı 11:00-12:00 Doç. Dr. Zuhal Yapıcı, Uz. Dr. Pınar Tektürk

o Perşembe 11:00-12:00 Doç. Dr. Zuhal Yapıcı, Uz. Dr. Pınar Tektürk

o Cuma 11:00-12:00 Doç. Dr. Zuhal Yapıcı, Uz. Dr. Pınar Tektürk

·        Çocuk Nörolojisi Asistan ve Uzman Uygulamalı Poliklinik Eğitimi Sorumlu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zuhal Yapıcı, Uz. Dr. Pınar Tektürk

o Pazartesi  11:00-12:00, 14:00-15:00

o Salı 14:00-15:00

o Çarşamba 10:00-12:00, 14:00-15:00

o Perşembe 14:00-15:00

 

Botilinum Toksin Enjeksiyonu Birimi

·        Botilinum toksin enjeksiyonu uygulamalı asistan eğitimi. Her Perşembe 09.00-11.00  Sorumlu: Prof. Dr. Yeşim Parman

·        Botilinum toksin enjeksiyonu uygulamalı asistan eğitimi II.  Her Salı 09.00-11.00  Sorumlu: Doç. Dr. Haşmet Hanağası

 

Başağrısı Birimi

·        Başağrısına olgu temelli yaklaşım: Her Cuma 10.00-11.00 Sorumlu: Prof Dr Betül Baykal

·        Sorunlu başağrılarında tanı ve tedavi (Advanced Therapy of Headache isimli Kitapdan olgu örneklerin okunması ve tartışılması). Her ayın ikinci ve dördüncü perşembesi 12.00-13.30 Sorumlu: Prof. Dr. Betül Baykal