Beyin Damar Hastalıkları Birimi Nisan 2012 Asistan Toplantı Programı

 

 

 

4 Nisan Çarşamba/13:00-15:00 ,Klinikoradyolojik Değerlendirme

 

6 Nisan 2012/ Dergi klübü

            -2012 AHA rehber (Stroke 2011; 41:276). Tüm GİA ve inmeli hastalarda risk faktörlerinin kontrolü

 

11  Mart 2012 / 13:00 – 15:00: Klinikoradyolojik Değerlendirme

 

 

 

13 Nisan 2012  / 14:00-15:00: Dergi Klübü

 

            -2012 AHA rehber. Büyük damar aterosklerozu olan hastalarda girişimsel yaklaşımlar

 

 18 Nisan 2012 /13:00 – 15:00 Klinikoradyolojik Değerlendirme:

 

 

20 Nisan 2012 / 14:00 – 15:00: Dergi Klübü

 

-        2012 AHA rehber. Kardiyojenik embolizmi olan hastalarda medikal tedaviler

 

 

25 Nisan  2012 / 13:00 – 15:00: Klinikoradyolojik Değerlendirme

 

 

27 Nisan 2012 / 14:00 – 15:00: Dergi Klübü:

 

            -2012 AHA rehber. Nonkardiyoembolik inme/GİA’lı hastalarda antitrombotik tedavi