Radyasyon pleksopatisi.
52 yaşnda kadın hasta. 15yıl önce sağ meme ca. Operasyon ardından radyoterapi alıyor. 7 yıl
önce sağ üst ekstremiteye ilişkin yakınmalar başlıyor. 2. parmaktan başlayan uyuşukluk
artıyor ve yaygınlaşıyor.  Buna el kaslarında kuvvetsizlik, seyirmeler ve küçük istemsiz
parmak hareketleri ekleniyor.
Nörolojik muayene: Sağda intrensek el kaslarında belirgin, önkol ekstensorlarında daha
hafif zaaf. El kaslarında seyirmeler izlenebiliyor. Sağ üstte tüm tendon refleksleri kayıp.
Sağ kolda bilek distalinde belirgin hipoestezi.
EMG özeti: sağda median (I. ve III.parmak uyarımı ile ortodromik) ve ulnar (V.parmak,
ortodromik) duysal aksiyon potansiyelleri kayıtlanamıyor. İki yanlı ulnar sinir motor
iletimleri örneklerde mevcut. İğne EMG si (1. DI, APB, EDC, FCR, FCU, FPL, BC, TC,
DL): sık görülen fasikülasyon ve seyrek fibrilasyon potansiyelleri, FCU ve daha az
oranda bicepste miyokimik boşalımlar. Nörojenik MÜP değişklikleri ve distal kaslarda
belirgin olan MÜP seyrelmesi.
örnekler:
a.     Sağ FCU kasında miyokimik boşalımlar. (0.1 mV/100 ms)
b.     Miyokimik boşalımlara arada fasikülasyonlar katılıyor (0.05 mV/100 ms)
c.     Asemptomatik tarafta ulnar sinir motor iletim incelemesi. Kayıt ADM. İlk üç
trasede bilek, dirsek ve aksilladan elektriksel uyarım, 4. trasede servikal magnetik
uyarım. 5mV/3ms.
d.    Semptomatik tarafta ulnar sinir motor iletimi.Traselerin sırası örnek c'deki gibi. İlk 3
trase 5mV/5ms, alttaki trasede (üst üste 3 kayıt) 1mV/5ms. Servikal kök ile aksilla
arasında (pleksus...alt trunkus-medial kord) parsiyel iletim bloğu olmalı. Örnek a:                                                       Örnek b:

Örnek c:                                                       Örnek d: