"

Ulnar sinir derin dal lezyonu:
Avuç içinde ulnar sinir derin dal lezyonuna yol açan kistik lezyon.
Sagital planda T2a
MR kesiti.