"

BİLEKTE MEDİAN SİNİR LEZYONU
Median sinir motor iletim incelemesi. Kayıt: APB
Trase 1: Avuç içi uyarımı
Trase 2: Bilekten uyarım
Trase 3: Dirsekten uyarım
Trase 4: Dirsekten median + bilekten ulnar sinir uyarımı (collision)