Beyinsapı Lezyonunda Gözkırpma Refleksi

Multipl skleroz’lu hasta sol fasiyal miyokimi nedeniyle izleniyor.
Kanal 1: R stim (supraorbital sinir), R kayıt (inferior orbicularis oculi, yüzeyel elektrod çifti)
Kanal 2: R stim, L kayıt
Kanal 3: L stim, R kayıt
Kanal 4: L stim, L kayıt.
Her bir trasede 5 kayıt üstüste konmuş.
Sol taraftan yapılan kayıtlamalarda miyokimik boşalımların oluşturduğu temel aktivite dikkati çekiyor.
Her iki taraftan uyarımla kontrlateral R2 yanıtının kaydedılemediği ya da çok düşük amplitüdlü olduğu izlenmekte.