UZUNLUĞA BAĞIMLI AKSONAL POLİNÖROPATİ-Aynı segmentte farklı kaslardan kayıtlanan motor iletim.
Kırksekiz yaşında erkek hasta. İki ay önce tanı konan geç başlangıçlı tip I DM. İki yanlı dizaltında (tabanlar ve ayak sırtında belirgin) yanma ve ağrı yakınmaları var. Patella ve aşil refleksleri azalmış. Kas gücü normal, Yüzeyel duyu (deği ve ağrı) normal (?), Vibrasyon duyusu alt uçlarda (parmak ucu)15".
EMG:
1. Duysal aksiyon potansiyelleri alt ekstremitede belirgin olmak üzere düşük
amplitüdlü.
2. Motor iletim hızları genel olarak hafif derecede yavaş. İletim hızı yavaşlaması olağan tuzaklanma yerlerinde daha belirgin.
3. İğne elektromiyografisinde hafif şiddette ve yaygın 'nörojenik değişiklikler' izleniyor.
Sonuç: Duysal ve motor sinir liflerini tutan ve ön planda aksonal hasarla
seyreden uzunluğa bağımlı bir polinöropati.
Resim: Peroneal sinirin fibula başı segmentinde motor iletim. Üstteki iki trase tibialis anteriorden, alttaki iki trase ekstensor digitorum brevisten kaydedilmiş, her ikisi için fibula başı altı ve dizardından uyarım yapılarak bu iki uyarım noktası arasındaki iletim hızı hesaplanmış. Üstteki iki trasede (TA kaydı): iletim hızı 46.5 m/s, alttaki iki trase için (EDB kaydı) 32.8 m/s. Uzunluğa bağımlı aksonal polinöropatide aynı segmentteki motor iletim hızı distal kastan kayıtlandığında daha yavaş
(Referans: Raynor EM, Ross MH,
Shefner JM, Preston DC: Muscle Nerve 1995; 18: 402-408).