Siyatik Sinir Endometriozisi

Otuz üç yaşında kadın hasta. İki yıldır menstrüasyon günlerinde çok şiddetli sol siyatalji atakları oluyor. Ağrılar kalçadan uyluk ve kruris ardına vuruyor. Ağrı nedeni ile bacağını dizden ekstansiyona getiremiyor ve yürüyemiyor. Menstrüasyon günleri dışında genellikle rahat, ancak son aylarda bu dönemlerde de hafif ağrısı olmaya başlamış. Nörolojik muayene (menstrüasyon dönemi dışında yapıldı): Laseque solda 70-80 derecede +, Sol
başparmak ekstansiyonu minimal zayıf.

EMG:
Duysal iletimler: Solda superfisyel peroneal ve sural sinir duysal aksiyon potansiyelleri kaydedilemiyor (Sağda her ikisi normal).
Motor iletimler: Sol peroneal: 4.1 mV, DL: 4.2 ms, kruriste İH: 44m/s; Sol tibial: 10.4 mV, DL: 5.5 ms, Kruriste İH: 40.8 m/s.
İğne EMG'si:
Sol tibialis anterior: 2+ fibrilasyon, pozitif diken, uzun süreli polifazikler, hafif seyrelme,
Sol medial gastrocnemius: 1+ fibrilasyon, fasikülasyonlar, normal
motor ünite potansiyelleri, Sol ekstensor hall. longus: 2+ fibrilasyon ve pozitif diken, uzun
süreli polifazikler, orta derecede seyrelme,
Sol tensor fasc. lata: Uzun süreli, yüksek amplitüdlü polifazikler, hafif seyrelme.
Sol biceps femoris kısa baş: 2+ fibrilasyon, pozitif diken, uzun süreli polifazikler,
Sol tibialis posterior: 2+ fibrilasyon, pozitif diken, hafif seyrelmiş
motor ünite potansiyelleri.
Sol alt lomber paraspinal: 2+ fibrilasyon ve pozitif diken potansiyelleri.
Normaller: Sol vastus med, add. magnus, gluteus medius ve
minimus, sağ tibialis aterior.
Batın MR:
Şekil 1: Koronal T1a
Şekil 2 ve 3: Koronal T2a
Şekil 4: Transversal T1a
Şekil 5: Transversal T1a-kontrastlı.
Sol gluteal bölgede siyatik sinir komşuluğundan yukarıda
paravertebral bölgeye kadar uzanan, spontan olarak T1a
kesitlerde heterojen hipointens, T2 a kesitlerde hipo-hiperintens
olan ve yer yer kontrast tutan lezyon görülmekte (oklar). Şekil 2'de
lezyonun distalinde siyatik sinir çevresinin hiperintens oluşu (ödem
?) dikkati çekiyor (ok başı).

BT altında yapılan iğne biyopsisi ile histopatlojik tanı: siyatik sinir
endometriozisi.
 

RESİM 1

RESİM 2
RESİM 3
RESİM 4
RESİM 5