Herpes Zoster Radiküliti (?)

46 yaşında kadın hastada  10 gün kadar önce öksürmenin
ardından oldukça akut şekilde iki yanlı spina ilyakalar hizasında
kuşak tarzında ağrı ve sol kalça ağrısı ortaya çıkıyor. Bu yakınma
ertesi gün sol uyluk ön yüzüne vuran bir ağrı haline geliyor ve
şiddeti azalıp artarak sürüyor. Hasta dört-beş gün sonra sol
bacağında kuvvetsizlik geliştiğini fark ediyor.
Nörolojik muayene: Sol ileopsoas ve quadriceps 3/5. Sol patella
refleksi ileri derecede azalmış. Sol uyluk ön yüzü ve kruris
medialinde hafif hipoestezi saptanıyor.
Yakınmaların başlangıcından 21 gün sonra yapılan EMG de
duyusal ve motor sinir iletimleri her iki alt tarafta normal. İğne
EMG'si: Sol Mm.quadriceps ve ileopsoasta hafif MÜP seyrelmesi
dışında ekstremite kaslarında normal. Sol orta lomber paraspinal
kaslarda yoğun fibrilasyon ve pozitif diken potansiyelleri izleniyor.
İlk başvuruda (yakınmaların 10. günü) lomber spinal MRI normal. İki
gün sonra yapılan batın BT de sol L3 kökünün
foraminal-ekstraforaminal kesimi şişkin (?)görünüyor (Resim 1).
İlk başvurudan 15 gün sonra yinelenen spinal MR incelemesinde
sol L3 (ve muhtemelen L2) kökü şiş ve T2a kesitlerde intensitesi
artmış olarak  izleniyor (Radikülit ?) (Resim 2a, b, c).
Hemogram hafif hipokrom anemi dışında normal. Geniş kan
biyokimyası normal.
Ağrılarının şiddetli şekilde süregelmesi ve analjeziklere iyi yanıt
alınamaması nedeniyle başvurudan 15 gün sonra kortikosteroid
tedavisine başlanıyor (Metilprednizolon, ilk doz 250 mg IM, daha
sonra oral 40 mg/gün ile başlanıp 15 günde azaltılarak kesildi).
Ağrılar hızla ortadan kalkıyor.
Başvurudan 25 gün sonra (ani ve çok şiddetli bir üzüntünün ertesi
günü) sol arka bel bölgesinde paraspinal alandan dışa doğru
kaşıntılı veziküller ortaya çıkıyor (Resim 3).
Başvurudan 30 gün sonraki muayenesinde sol patella refleksi hafif
azalmış olarak alınıyor. M. quadriceps atrofik, quadriceps ve
ileopsoas gücü 4/5 civarında.
Yorumlarınız ?.

Resim 1

Resim 2a

Resim 2b

Resim 2c

Resim 3