ASTERİKSİS

62 yaşında erkek  hasta, 17 yıldır diyabet, bir kaç yıldır hemodiyaliz
gerektiren kronik böbrek yetersizliği. Duysal+motor aksonal
polinöropatisi mevcut.
Bilek ekstansiyonda olmak üzere öne uzatılmış sağ önkol ekstensor
kaslarından yüzeyel elektrodla  kas aktivitesinin kayıtlanması.
Gözle izlenebilen negatif miyoklonus (asteriksis) sırasında ekstensor
kaslardaki EMG aktivitesi kayboluyor (oklar).