AZALMIŞ R-R İNTERVAL DEĞİŞKENLİĞİ
22 yaşında kadın hasta. On yıldır bilinen insuline bağımlı diyabeti
var. Üç yıldır idrar tutukluğu, kabızlık, ayaklarda uyuşmalardan
yakınıyor. Muayenede alt ekstremite distalinde vibrasyon duyusu
kısalmış, kas kuvveti hafif azalmıiş bulunuyor. Ortostatik
hipotansiyon saptanıyor. Sinir iletim incelemesi bulguları duysal ve
motor aksonal polinöropati ile uyumlu. Otonom sinir sistemine
yönelik elektrofizyolojik incelemelerde:

SSR: KAYIT ELEKTRODLARI UST EKSTREMITEDE EL SIRTI
VE AVUC ICINE, ALT EKSTREMITEDE ISE AYAK SIRTI VE
TABANA YERLESTIRILIP KARSI TARAF EL BILEGINE AGRILI
DUZEYDE TESADUFI ELEKTRIKSEL UYARAN VERILEREK
YAPILAN INCELEMEDE TEKRARLANABILIR SSR YANITI
KAYITLANAMADI.

R-R INTERVAL DEGISKENLIGI: PREKORDIAL YUZEYEL
ELEKTROD CIFTI ILE YAPILAN KAYITLAMADA, 1 DAKIKALIK
MAKSIMAL HIPERVENTILASYON SIRASINDA EN KISA R-R
ARALIGI: 589 ms, EN UZUN R-R ARALIGI: 619 ms; VURU
DEGISKENLIGI: 5 VURU/DAK.