Çocukluk çağı dermatomiyozitinde derialtı kalsifikasyonları

(radyogram)
a. Beş yıldır tedavisi sürdürülmekte olan 12 yaşında erkek
hasta. Hastalık aktivitesi azalarak -deri döküntülerinde
belirgin olmak üzere- sürüyor. Uyluk ve dizardında sertlik ve
ele gelen nodüller nedeni ile çekilen radyogramda deri altı
dokusu ve fasyalardaki kalsifikasyon izlenmekte.
b. Çocukluk çağı dermatomiyozitini geçireli 10 yıl kadar süre
geçmiş, bu hastalık açısından tamamen asemptomatik 21
yaşında erkek hasta. Askerlik dönüşü ziyaret için
geldiğinde bacak distalindeki hafif ağrılardan yakındığı için
çekilen radyogram. Başlıca fasyaları ilgilendirdiği izlenimini
veren kalsifikasyonlar görülmekte.


   Şekil A.

Şekil B.