POEMS sendromunda radyolojik bulgular

POEMS sendromlu hastanın radyogramı (a) ve bilgisayarlı
tomografi incelemelerinde (b, c) sağ iliak kanatta sklerotik-litik karışık lezyonlar.

Şekil A.                                                                        Şekil B.

                                                                Şelik C.