Aksesuvar peroneal sinir.
Aksesuvar peroneal sinir (m. ekstensor digitorum brevis'in
paradoksal innervasyonu). İki olguda n. peronealis motor
iletim incelemesi, kayıt : m. ekstensor digitorm brevis)
a. Yukarıdan aşağıya doğru bilek, dış malleol ardı ve fibula
başı düzeyinden uyarım.
b. Başka bir hastada yukarıdan aşağıya doğru: bilek ve dış
malleol ardından uyarım, ilk iki trasenin matematiksel toplamı,
fibula başından uyarım.


Şekil a.

Şekil b.