KIRIK EMG İĞNESİ

Sol biceps kasında istemli kası sırasında iğne elektromiyografisi.
Örneğin üst yarısında yer alan kayıt traselerinde "kırık" iğne ile kaydedilen MÜPler. Alt
yarıda aynı noktadan sağlam iğne ile kayıtlama. Kalibrasyon: 0.2 mV/10 ms.