Stabil olmayan MÜP
Stabil olmayan MÜP (jiggle). Periferik sinir hasarını izleyen
reinnervasyonun sürmekte olduğu iki kasta istemli kası
sırasında iğne elektromiyografisi. Traseleri tetikleyen uzun
süreli dispers MÜPlerin tekrarlayan geçişlerinde işaretli
komponentlerin zaman zaman belirip kaybolduğu
görülmekte. Stabil olmayan MÜPlere miyastenik hastaların
kaslarında da rastlanabilir (nöromüsküler aşırımda aralıklı
blokların yoğun olduğu durumlarda) .