Karpal tünel sendromunda miyokimik boşalımlar
Karpal tünel sendromuna (CTS) ait klinik ve elektrofizyolojik bulguları olan hastanın tenar kasında uzun süreli miyokimik boşalımlar görülüyor. Miyokimik boşalımlara tuzak nöropatilerinde seyrek olarak rastlanır. Görüldüklerinde genellikle tek bir potansiyelin yinelemesi ya da bir kaç potansiyelin gruplaşmış boşalımları halindedirler. Burada görülen uzun süreli miyokimik boşalımlar ise tipik olarak radyasyon nöropatisinde, lezyona uğrayan sinirin (genellikle brakial pleksus) innervasyon alanındaki kaslardan kaydedilir.
Resimdeki 4 trase aşağıdan yukarıya doğru ilerliyor. 1 noktasında başlayan uzun süreli miyokimik boşalım 2 noktasında sona eriyor. 3 noktasında ikinci bir boşalım başlıyor.