İzole N. Sapheneus Lezyonu.
Sol uyluk proksimal iç yüzden bıçaklanma sonucu izole n.
sapheneus lezyonu. Hasta kruris medialinde uyuşukluktan
yakınıyor. Sol bacak kaslarında iğne elektromiyografisi ve
motor iletimler normal. N. sapheneus duysal aksiyon
potansiyeli normal tarafta kayıtlanabilirken semptomatik
tarafta elde edilemiyor. Kayıt: iç malleol önü, uyarım: tibia
mediali, kayıt elektrodunun 12 cm proksimali.