Depremzede: Siyatik sinir felci (MR)
Onyedi Ağustos 1999 Depreminde göçük altında kalmış 10 yaşında kız
çocuğu. Erken dönemde sağ kalça ve uyluk proksimalinde yumuşak doku
ezilmesine ait lokal değişiklikler var. Sağ ayak ve parmakların plantar ve dorsal
fleksiyonu 0/5. EMG: Sağl siyatik sinirin her iki divizyonunda total akson
kaybına neden olan lezyon(lar) ile uyumlu. Yedi ay sonraki kontrol
muayenesinde sol ayakta hafif plantar fleksiyon başlamış durumda. EMG de
reinnervasyonun proksimal krural kaslara ulaştığı görülüyor.
Koronal ve transvers T2a MR kesitlerinde sağ gluteal bölge ve uyluk arka
proksimalinde siyatik sinir seyrine uygun alanda intensite artışı izlenmekte
(oklamalar radyolog tarafından film üzerinde yapılmış). Pelvis tabanının sağında
ve sağ uyluk adduktor kaslarında da intensite artışı var (adduktor kasların
posttravmatik 1. aydaki iğne EMGsinde fibrilasyon ve pozitif diken
potansiyelleri gözleniyordu).