Hemifasial spazm 2.
Hemifasial spazm 2.
Hemifasial spazm 1 örneğindeki hasta. Kranyal MR. T2a transversal kesitler.
a. Solda VII.-VIII. sinir kompleksi görülüyor (VIII-VIIII).
b. Bir sonraki kesitte  vertebral arterden çıkan ve fasial sinirle bu sinirin beyin sapı giriş
bölgesinde yakın temas içinde olan arter (A)görülüyor.
c. Daha üst kesitlerde sol ponto-serebellar köşeye doğru açılanan baziler arter görülmekt
 
 Şekil A
 
    Şekil B.
  Şekil C.