Hemifasial spazm 1.
5 yıldır süregelen sol hemifasiyal spazm. Sol yüz yarısında sık ve  şiddetli klonik, bazen bunları
izleyerek tonik spazmlar oluyor.
a. Kayıt kası sol M. orbicularis oris. Birbirini izleyen klonik kasılmalar daha sonra tonik
kasılmaya dönüşüyor 0.5mV/50ms.
b. Sol supraorbital sinir uyarımı ile 1. trasede O. orbicularis oculiden (OOC) gözkırpma refleksinin
R1 ve R2 yanıtları alınıyor. 2 trasede M. mentalisten (MN) aynı yanıtların alınması yüz sinirinin
üst ve alt dalını oluşturan lifler arasında patolojik impuls geçişini gösteriyor (0.2mV/10ms).
c. Sol yüz sinirinin zigomatik dalının uyarımı ile M. orbicularis oculiden normal erken yanıt (E),
M.mentalisten patolojik geç (G) yanıt kayıtlanıyor (0.2 mV/5ms).
d. Solda yüz sinirinin mandibuler dalının uyarılması ile M. mentalisten erken (E), M. orbicularis
oculiden patolojik geç yanıt kaydediliyor (0.2mV/5ms).
Tüm traselerde kayıtlama konsantrik iğne elektrodlarla yapılmış, iki kayıt süperpoze edilmiştir.
Kayıtlar: Dr.Münevver Çelik

 ŞEKİL A.                                                        ŞEKİL B.

ŞEKİL C.                                                        ŞEKİL D.