Üst motor nöron tipi felçte MÜP seyrelmesi:

Servikal spondilotik miyelopatiye bağlı piramidal kuadriparezi. MRda C3-C4 düzeyinde
miyelomalasik lezyon. Sağ 1. dorsal interosseus kasının maksimal kası sırasındaki
iğne EMGsinde üst motor nöron tutulmalarında görülen patternde düşük frekansla çakan
seyrelmiş motor ünite potansiyelleri. 0.5mV/20ms