Mültipl sklerozda fasial miyokimi:

3 yıl önce tanı konmuş MS hastası, 5 gündür sağ göz ve ağız çevresindeki mimik kaslarda ince
seyirmeler var.
örnek 1. M. Orbicularis oris sağ yarımından konsantrik iğne elektrodla istirahat halinde
kayıtlama. İstemli kası ile (örnekte görülmüyor) normal motor ünite potansiyelleri ve tam
interferans patterni izlenmekte. 1mV/10ms
örnek 2. Aynı lokalizasyonda istirahat halinde kayıtlama. 0.5mV/25 ms
İstirahatte alınan her iki örnekte çok sayıda, birbirinden bağımsız ve her birinin kendi içinde bir
ritmi olan boşalımlar izlenmekte.
 
*BU HASTANIN YÜZ SEYİRMELERİNİ GÖSTEREN VİDEOYU (yaklaşık 1 MB, Windows media
player ile izlenebiliyor) İSTEK ÜZERİNE e-POSTA İLE GÖNDEREBİLİRİZ. Bize e-posta
adresinizi gönderiniz.
bilgicb@tr-net.net.tr