Travmatik siyatik sinir felci

20 yaşında erkek. Bir otomobilin arka koltuğunda, dizlerini öndeki koltuğa dayamış
durumda gitmekte iken otomobil şiddetli şekilde çarpıyor. Solda düşük ayak. EMG Sol
siyatik sinirin peroneal divizyonunda total akson kaybına neden olan lezyon varlığını
gösteriyor. Kazadan 4 gün sonra yapılan MR incelemesinde:
a, b, c: Transvers planda T2 ağırlıklı: Sol kalçada siyatik sinir loju ve çevresinde
hiperintens yumuşak doku değişiklikleri görülüyor (oklar). Örnek b ve c de okların
ucunda ödemli siyatik sinir seçilmekte (?).
d: Koronal planda T2 ağırlıklı: Çevresindeki travmatik hiperintens doku değişikliklerinin
yarattığı kontrastın içinde siyatik sinir izlenmekte (oklar). Proksimal kesimi ezilmeye
bağlı bir genişleme gösteriyor (?).
Sol femurun çarpma enerjisini koksofemoral eklem posteriorundaki yumuşak dokulara
ilettiği anlaşılıyor.

Şekil a.
Şekil b.
Şekil c.
Şekil d.