DİRSEKTE ULNAR SİNİR YARALANMASI ve MARTIN-GRUBER ANASTOMOZU
Kesici aletle dirsekte total ulnar sinir yaralanması. Ulnar alanda
hipoestezi var fakat motor zaaf yok. Martin-Gruber anastomozu
hastayı motor kayıptan korumuş.
Ulnar sinir motor iletim incelemesi, Kayıt kası: abductor digiti minimi.
Trase 1: Bilekte ulnar sinir uyarımı
Trase 2: Dirsekaltında ulnar sinir uyarımı
Trase 3: Dirseküstünde ulnar sinir uyarımı
Trase 4: Bilekte median sinir uyarımı
Trase 5: Dirsekte median sinir uyarımı