Hata kaynağı olarak yüksek uyarım şiddeti.
N. Ulnaris motor iletim incelemesi. Kayıt: ADM, uyarım: Bilek. Uyarım
süresi: 0.2ms.  5mV/2ms.
Supramaksimal şiddete ulaşıldıktan sonra uyarım şiddeti attırılmaya
davam ediliyor. Kas yanıtı latansı giderek kısalıyor. Latans değeri
olarak (1) yerine (2) nin alınması, hatalı şekilde distal latansı kısa,
önkol segmentindeki iletim hızını yavaş gösterecektir.