A dalgası
Kayıt: AHB, Uyarım: N. Tibialis (bilek). Kas yanıtı ile F yanıtları
arasında A dalgası kaydedilmiş(ok). 8 kaydın süperpozisyonu.

kalibrasyon: (0.5mV/10ms)