Frekans bandının etkisi.
Kayıtlama yapılan frekans bandının bileşik kas aksiyon potansiyeline
etkisi. Uyarım: N. Medianus (bilek), Kayıt: APB. 5mV/5ms.
Yukarıdan aşağıya doğru 4 trasede frekans bandı:
1: 2Hz-10kHz
2: 20Hz-2kHz
3: 200Hz-2kHz
4: 500Hz-10kHz