Kasıkta femoral sinir ve lateral femoral kutanöz sinir lezyonu.
Sol kasıkta anterior superior ilyak spina medialinden bıcaklanma
sonucu total femoral ve lateral femoral kutanöz sinir lezyonu.
Resim A:  üstte travma tarafı, altta sağlam tarafta lateral femoral
kutanöz sinir duysal aksiyon potansiyelleri. kasık düzeyinden iğne ile
uyarım. Uyluktan yüzeyel elektrodla kayıt. 0.02mV/1ms.
Resmi B:  üstteki trasede sağlam tarafta, altta travma tarafında
safen siniri duysal aksiyon potansiyelleri. Uyarım (kruris) ve kayıt (iç
malleol önü) yüzeyel elektrodla. 0.01 mV/1ms


Resim A.                                                          Resim B.