Segmental demiyelinizasyona bağlı temporal dispersiyon.
Dirsekte ulnar nöropati. Eski travmatik kemik deformitesi zemininde
gelişmiş. Ulnar sinir motor ileti incelemesi. Kayıt: ADM. 1. ve 2.
trasede bilek ve dirsekaltı uyarımı ile normal şekil ve amplitüdde kas
yanıtları görülüyor. Dirseküstü uyarımı (3. trase) ile ileri derecede
dispersiyona uğramış yanıt elde edilmiş.
(5 mV/5ms)