Botulinum toksini injekte edilmiş kasta iğne EMGsi
Sağ orbicularis oculi kasına blefarospazm nedeni ile botulinum toksini
injekte edilmiş. 15 gün sonra iğne elektromiyografisi. Patolojik spontan
aktivite ve küçük motor ünite potansiyelleri (0.2 mV/10ms)