Travmatik total brakial pleksus felci.
6 yaşında erkek çocuk. Araç içi trafik kazası sonucu sol üst taraf kök,
proksimal ve distal kaslarında tam felç. Duyu kol ve önkol medialinde
biraz korunmuş (?). Bu ekstremitede tendon refleksleri kayıp. Solda
Horner sendromu var (Şekil a). MR da (3.gün) sol brakial pleksusa
uyan lokalizasyonun tümü ve çevresindekiyumuşak dokularda (T2a
hiperintens) sinyal değişikliği ve sol akciğer apeksinde plevral sıvı
görülüyor (Şekil b de koronal planda T2a kesit). EMG (22. gün):
Solda 1.,3., ve 5.parmak uyarımı ile ortodromik duysal aksiyon
potansiyelleri ve sol lateral antebrakial kutaneus duysal aksiyon
potansiyeli (?) kaydedilemiyor. El kasları ve bicepsten kayıtlama ile
bileşik kas aksiyon potansiyeli kaydedilemiyor. İğne EMGsinde sol el,
önkol ve kol kasları ile serratus anteriorda sadece fibrilasyon ve pozitif
diken potansiyeleri gözlenmekte. Sonuç: Sol brakial pleksusun tüm
segmentlerini ilgilendiren ve mehtemelen total aksonal hasara yol açan
lezyon(lar) söz konusu. Muhtemelen radiksler düzeyinde de lezyonlar var.