İğne EMGsinde radyo yayını artefaktı.
Kayıt kası: Sol M. tibialis anterior. İğne: Tek kullanımlık konsantrik. Kalibrasyon:
0.2mV/100ms. Alt filtre: 3Hz
Fransızca yayın yapan bir radyoda haberler okunuyor. Odyodan konuşmayı oldukça net
şekilde izleyebiliyorsunuz. Bu artefakt iğne tutucu kablonun değiştirilmesi ile kayboldu.
Aynı kablo daha sonraki hastalarda sorunsuz olarak kullanıldı. Herhalde o iğne ve kablo
çifti bu yayın frekansı için iyi bir "anten" oluşturmaktaydı.