CUMARTESİ GECESİ FELCİ
Radial sinir motor iletim incelemesi. Kayıt: Distal önkol ekstensorları
(yüzeyel elektrod). Uyarım: Önkol (üstteki trase), spiral oluk distali
(ortadaki trase) ve proksimali (alttaki trase). Kalibrasyon:  Üst ve orta
trasede 5 mV/5 ms, alttaki trasede 0.2 mV/5ms.