İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 
NÖROLOJİ ANABİLİM DALIAçıklama:
          C:\Users\Basar\Dropbox\ITFnoroloji
          (SOLARIS)\klinik\t-dot.gif


Kliniğimizin Kurucu Hocaları

 

Prof.Dr. Kenan Tükel

Prof.Dr. Ahmet Çalışkan

Prof.Dr.Edip Aktin

Prof.Dr. Coşkun Özdemir

Prof.Dr. Hıfzı Özcan

Prof.Dr. Aynur Baslo

Kliniğimize Emek Veren Hocalarımız

Prof.Dr.Gençay Gürsoy

Prof.Dr.Reha Tolun

Prof. Dr. Öget Öktem Tanör
Prof. Dr. Jale Yazıcı Prof.Dr. Sara Bahar Prof. Dr. Mustafa Ertaş
Prof. Dr. Murat Emre

Prof.Dr. Piraye Serdaroğlu

Prof. Dr. Ayşen Gökyiğit

Prof.Dr. Rezzan Tuncay

Prof. Dr. Feza Deymeer Prof. Dr. Gülşen Akman-Demir
Prof.Dr. Halil Atilla İdrisoğlu
Prof.Dr. Candan Gürses


Anabilimdalı Başkanı:  Prof. Dr. Betül BaykalProf.Dr. Oğuzhan Çoban Prof. Dr. Mefkure Eraksoy
Prof. Dr. Hakan Gürvit
Prof. Dr. Barış Baslo

Prof.Dr. Yeşim Gülşen Parman

Prof.Dr. Haşmet Hanağası

Prof. Dr. Zuhal Yapıcı
Prof.Dr. Emre Öge

Prof.Dr. Nerses Bebek

Prof.Dr. Nilüfer Yeşilot

Prof. Dr. Murat Kürtüncü
Prof.Dr. Elif Kocasoy-Orhan


Doç.Dr. Başar Bilgiç

Doç.Dr. Hacer Durmuş

Doç.Dr. Pınar Tektürk

Doç.Dr. Arzu Çoban

Doç Dr. Esme Ekiz

Dr. Öğr. Üyesi Görkem Şirin

Uzm.Psikolog Şükriye Akça


Adres: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı 34093
Çapa, İstanbul
Telefon:0212-4142000/32390-31291    Fax:0212-5334393


Açıklama:
          C:\Users\Basar\Dropbox\ITFnoroloji
          (SOLARIS)\klinik\1_1black.gif

Anasayfa