İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 
NÖROLOJİ ANABİLİM DALIAçıklama:
          C:\Users\Basar\Dropbox\ITFnoroloji
          (SOLARIS)\klinik\t-dot.gif

 


Kliniğimizin Kurucu Hocaları

 

Prof.Dr. Kenan Tükel

 

Prof.Dr. Ahmet Çalışkan

Prof.Dr.Edip Aktin

Prof.Dr. Coşkun Özdemir

 

Prof.Dr. Hıfzı Özcan

 

Prof.Dr. Aynur Baslo


Kliniğimize Emek Veren Hocalarımız

 

 Prof.Dr.Gençay Gürsoy

 

 Prof.Dr.Reha Tolun

 

 Prof. Dr. Öget Öktem Tanör

Prof. Dr. Jale Yazıcı

Prof.Dr. Sara Bahar

Prof. Dr. Mustafa Ertaş

Prof. Dr. Murat Emre

Prof.Dr. Piraye Serdaroğlu

Prof. Dr. Ayşen Gökyiğit

Prof.Dr. Rezzan Tuncay

Prof. Dr. Feza Deymeer

Prof. Dr. Gülşen Akman-Demir

Prof.Dr. Halil Atilla İdrisoğlu

Prof.Dr. Candan Gürses

Prof.Dr. Emre Öge
  Prof. Dr. Betül Baykan Baykal


 

Anabilimdalı Başkanı:  Prof. Dr. Haşmet Hanağası

Prof. Dr. Mefkure Eraksoy

Prof.Dr. Oğuzhan Çoban

Prof.Dr. Yeşim Gülşen Parman

Prof. Dr. Hakan Gürvit

Prof. Dr. Barış Baslo

Prof. Dr. Zuhal Yapıcı

Prof.Dr. Murat Kürtüncü

Prof.Dr. Nerses Bebek

Prof. Dr. Nilüfer Yeşilot

Prof.Dr. Elif Kocasoy-Orhan

Prof.Dr. Hacer Durmuş Tekçe

Prof.Dr. Başar Bilgiç

Doç. Dr. Esme Ekizoğlu Turgut

Doç.Dr. Pınar Tektürk

Doç.Dr. Arzu Çoban

Doç Dr. Görkem Şirin

Doç. Dr. Bedia Samancı

Uzm.Psikolog Şükriye Akça

Doç. Dr. Tuncay Gündüz

Dr. Öğr. Üyesi Arman Çakar

Dr. Öğr. Üyesi Mine Sezgin

Dr. Öğr.Üyesi. Ayşe Deniz  Elmalı


 

Adres: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı 34093
Çapa, İstanbul
Telefon:0212-4142000/32390-31291    Fax:0212-5334393


Açıklama:
          C:\Users\Basar\Dropbox\ITFnoroloji
          (SOLARIS)\klinik\1_1black.gif

Anasayfa