İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 
NÖROLOJİ ANABİLİM DALIAçıklama:
          C:\Users\Basar\Dropbox\ITFnoroloji
          (SOLARIS)\klinik\t-dot.gif


Kliniğimizin Kurucu Hocaları

 

Prof.Dr. Kenan Tükel

Prof.Dr. Ahmet Çalışkan

Prof.Dr.Edip Aktin

Prof.Dr. Coşkun Özdemir

Prof.Dr. Hıfzı Özcan

Prof.Dr. Aynur Baslo

Kliniğimize Emek Veren Hocalarımız

Prof.Dr.Gençay Gürsoy

Prof.Dr.Reha Tolun

Prof. Dr. Öget Öktem Tanör
Prof. Dr. Jale Yazıcı Prof.Dr. Sara Bahar Prof. Dr. Mustafa Ertaş
Prof. Dr. Gülşen Akman-Demir

Prof.Dr. Piraye Serdaroğlu

Prof. Dr. Ayşen Gökyiğit

Prof.Dr. Rezzan Tuncay

Prof. Dr. Feza Deymeer
Anabilimdalı Başkanı: Prof. Dr. Hakan Gürvit

Prof. Dr. Barış Baslo

Prof. Dr. Betül Baykal
Prof.Dr. Oğuzhan Çoban Prof. Dr. Mefkure Eraksoy
Prof.Dr. Halil Atilla İdrisoğlu Prof.Dr. Candan Gürses

Prof.Dr. Yeşim Gülşen Parman

Prof.Dr. Haşmet Hanağası

Prof. Dr. Zuhal Yapıcı
Prof.Dr. Emre Öge

Prof.Dr. Nerses Bebek

Doç.Dr. Nilüfer Yeşilot

Doç. Dr. Murat Kürtüncü
Doç.Dr. Elif Kocasoy-Orhan


Doç.Dr. Başar Bilgiç

Doç.Dr. Hacer Durmuş

Doç.Dr. Pınar Tektürk

Doç.Dr. Arzu Çoban

Uzm.Psikolog Şükriye Akça

Uzm.Psikolog Ayfer TümaçAdres: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı 34093
Çapa, İstanbul
Telefon:0212-4142000/32390-31291    Fax:0212-5334393


Açıklama:
          C:\Users\Basar\Dropbox\ITFnoroloji
          (SOLARIS)\klinik\1_1black.gif

Anasayfa